Turistični hackathon Saša regije

Turistični hackathon je dinamičen in voden dogodek za iskanje novih in razvoj že obstoječih podjetniških idej na področju turizma v SAŠA regiji. Skozi program bodo predstavljene že obstoječe rešitve in…